author=Moody%2C+Joseph+P+and+W+de+Groot+van+Embden