author=Filippi%2C+Filippo+de%2C+Vittorio+Sella%2C+Duke+of+Abruzzi